Sunday, November 24, 2013

Бие даалт нь заавал куб хэлбэртэй байх албагүй бөгөөд дараахи хэлбэрүүдийн аль нь ч байж болно. Мөн 3 хэмжээст биш ч дараахи загвараар ч хийж болно.


EE201 хичээл үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд

15-р долоо хоногт эцсийн байдлаар дүн гаргах тул бүгд ирж дүнгээ гаргуулна уу. Ангийнхан болон найз нөхөддөө дуулгаарай.
Мөн бие даалт 2 -ийг хийхдээ 4, 4-өөрөө нэг баг болж хийж болно.

Thursday, November 7, 2013

ЕЕ201 хичээлийг сонгон үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд

13- р долоо хоногт сорил авах тул бүгд бэлтгэлээ сайтар хангаж ирнэ үү. Мөн бие даалтын цаг 2-7 пар дээр 223 тоот ангид орж байгаа. Бие даалт 2-ын зааврыг мөн татаж авахаар тавьлаа.

Tuesday, November 5, 2013

EE208 Хичээлийг сонгон үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд

12- р долоо хоногт сорил авах тул бүгд бэлтгэлээ сайтар хангаж ирнэ үү. Мөн бие даалтын цаг 1-7 пар дээр 110 тоот ангид орж байгаа. Бие даалт 2-ын зааврыг мөн татаж авахаар тавьлаа.